Thuis

In Koers in Denderleeuw schetst Willie Verhegghe een poëtisch beeld van de wielersport in zijn geboortedorp en de Denderstreek waar het wielrennen altijd zeer populair is geweest en vandaag nog steeds is.

Het plaatselijk na-Tourcriterium van 1969 waarin de rivaliteit tussen Keizer Van Looy en Kannibaal Merckx een absoluut hoogtepunt bereikte – Rik en Eddy lieten er zich dubbelen door het peloton – staat centraal, maar daarnaast wordt ook ruim aandacht besteed aan markante renners en randfiguren van het koersgebeuren. Historische volledigheid werd hierbij niet nagestreefd; de dichter heeft zich noodgedwongen beperkingen opgelegd, zoals hijzelf op een en dezelfde dag ook nooit meer dan één col buiten categorie heeft beklommen.

Koers in Denderleeuw is een dicht- en fotobundel over het wielerleven in en om Denderleeuw en na de Tweede Wereldoorlog. Het boek kwam tot stand met de steun van de gemeente Denderleeuw,  de Erfgoedcel Denderland, Stravbier Drankendiscount, 2-Wielers Becqué en Proxy Delhaize Van Der Weeën.